(On) Gelijkwaardigheid

(On) Gelijkheidwaardigheid

Als bij toeval kwam ik een leuk artikel tegen, geschreven door 2 wetenschappers vanuit twee heel verschillende disciplines. Bas van Bavel heeft naam gemaakt met zijn onderzoek naar de geschiedenis van markteconomie en vermogensongelijkheid, en Marten Scheffer is gekend door zijn wiskundige wetten van kantelpunten in ecologie en klimaat.
Het artikel vind je hier. Het is een gezamenlijke publicatie over ongelijkheid in natuur en samenleving, in vakblad PNAS, het officiële orgaan van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten. 

In het artikel wordt terecht geconcludeerd dat zowel in de natuur (plant en dier) als in de samenleving (mens) ongelijkheid de norm is, maar dat de natuur als vanzelf een antwoord op ongelijkheid en de samenleving niet.

Volgens mij geeft dit de kern weer van veel (negatieve) ontwikkelingen op dit moment. “Nature” versus “nurture” en de continue doorontwikkeling daarin waardoor beide (nurture & nature) de mensen steeds meer lineairder denkers maken. Je ziet in het artikel dus heel mooi het verschil tussen circulaire en lineaire systemen. Deze systemen beperken zich niet tot specifieke wetenschappelijke disciplines, maar raakt, zo niet is de kern van het menselijk bestaan, ons denken, onze waarheid.