Books

August 2017: Linear- en Circular thinking
Influence on individuals, businesses, economy, education system, technology

Als paperback & ebook verkrijgbaar sinds augustus 2017 bij o.a. Bol.com  en Managementboek.nl

Dit is het 2e boek in een 3-luik over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij, de oorzaken, gevolgen en oplossingen. Het geeft inzicht in de diversiteit van het denken van de mens, de diversiteit van intelligentie van de mens en de diverse en unieke combinaties hiervan. Daarnaast geeft het de gevolgen weer voor onze wereld, onze maatschappij, de mensheid en de ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Het onderwijs, de economie, organisatie ontwikkelingen, het opkomend nationalisme, de tweedeling in de maatschappij en de huidige ontwikkelingen in de technologie en trends die daar direct mee in verband staan.

December 2015: Het directe verband tussen Alzheimer & ALS (e.a. degeneratieve aandoeningen) en IQ en HSP.

Als paperback & ebook verkrijgbaar sinds december 2015 bij o.a. Bol.com en Managementboek.nl

Na jarenlang onderzoek en ontwikkelingen heb ik de oorzaak gevonden van degeneratieve ziekten als o.a. ALS en Alzheimer. Dit heb ik omdat ik wil aantonen dat ik de ontdekker ben, vastgelegd in een boek. Mijn boek is gereviewed door o.a. Dick Swaab (neurobioloog), die me m.b.t. de inhoud heeft bevraagd en ook reeds gedane onderzoeken heeft getoetst op mijn hypothese. Mijn hypothese kreeg hij niet omver, er is nog nooit onderzoek naar gedaan.

” Interessante hypothese, is nog geen eerder onderzoek naar gedaan.
Dick Swaab