Minder woningnood (huur)

In een gesprek dat ik gisteren voerde met een kennis, hoorde ik dat hij geen huis mag kopen omwille van zijn geloofsovertuiging. Deze geloofsovertuiging schrijft hem en 1 miljoen mede gelovigen voor dat je geen rente mag ontvangen en/ of vragen. Een huis kopen is daarom voor een groot deel van deze doelgroep financieel theoretisch wel mogelijk, maar geen optie. Deze groep huurt en droomt over een eigen huis.

Ik heb daarom eens de cijfers van het CBS onderzoek Religie in Nederland er bij gepakt. Als we in dat onderzoek inzoemen op de grootste doelgroep (15-45 jaar, de toekomstige- en huidige huizenkopers), valt op dat er 2 groepen Nederlanders gestaag groeien. De eerste zijn de niet-gelovigen hoogopgeleiden (HBO, WO Master en Doctor) en de groep islamitische laag-en midden opgeleiden (basisonderwijs, VMBO, MBO).

Groei >15 jaar op basis van (geloofs)overtuiging

2 groepen

3 grootste % leeftijdsgroepen per groeiende (geloofs)overtuiging

3 grootste % onderwijsniveau per groeiende (geloofs)overtuiging

Hieronder een paar overige stellingen op basis van de norm (de 3 percentages per groep):

  • Gemiddeld genomen kunnen we stellen dat des te hoger men opgeleidt is, des te hoger het inkomen is dat men ontvangt.
  • Het aantal alleenstaanden onder niet-gelovigen is hoger dan onder Islamieten.
  • Het aantal scheidingen is hoger onder niet gelovigen.
  • Het aantal huurders is hoger onder Islamieten.

Dit betekent dat er een grote stabiele groep huurders is die welliswaar niet hoogopgeleid is, maar met de huidige en toekomstige vraag naar “vakmensen” een stabiel inkomen hebben. Deze groep wil graag kopen. Maar er is geen passende hypotheek.

Dit is wat mij betreft een probleem van ons allemaal. Een probleem voor een inclusief Nederland. Een probleem voor gemeenten. Een probleem voor alle groepen in de samenleving.
Er is een groot tekort aan (sociale) huurwoningen. Hoogopgeleidde mensen kopen een (duurzaam, meestal nieuwbouw) huis met het oog op de toekomst.

De groep met de grootste potentie om te kopen en duurzaam (vanuit geloofsovertuiging) te willen wonen, de groep die financieel duurzamer is, de groep die groeiende is, kan niets met het huidige hypotheekaanbod en blijft huren.

Ik denk dit een aantrekkelijke doelgroep is voor overheid (landelijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties en hypothekers. Is er eigenlijk samenwerking met berekking tot bijvoorbeeld subsidies voor verduurzaming en renteloze leningen?